En kort text om vad pengarna går till. 


Välj ett högre belopp


Fyll i ditt mobilnummer


Öppna Swish-appen i din telefon